Server status

Address: ts3game.pl

Loading...
Adminlist

Ikona grupy Owner

User statusActGAMOnline

Deàlex ✔ //Daniel1Offline

Ikona grupy HeadAdmin

JudaszOffline

Ikona grupy Moderator TS

ZetOffline

RadoskuOffline

ZiomasekOffline

Contact the staff
Server Viewer

Server Rules

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Nikogo z jego przestrzegania!
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.05.2017


I. Wstęp

Regulamin dotyczy bezpłatnego, publicznego serwera głosowego Teamspeak 3 TS3Game.pl
Regulamin obowiązuje w obrębie całego serwera głosowego Teamspeak 3.
Pamiętaj, że po drugiej stronie siedzą prawdziwi ludzie – szanuj ich.
Szanuj pracę i czas administracji serwera.

II. Administracja

Administrator ma obowiązek stosować się do regulaminu.

Administracja ma prawo zaglądać na WSZYSTKIE kanały.
Administracja ma prawo usunąć kanały prywatne nie spełniające wymogów regulaminu.
Administracja ma obowiązek do ukarania każdego użytkownika nieprzestrzegającego regulaminu.
Administracja nie ma prawa do banowania bezpodstawnie użytkownika.

III. Użytkownicy

Użytkownik ma obowiązek stosować się do regulaminu.

Zabrania się użytkownikom:

  • do nadużywania przekleństw, obrazy, wyzywania i ubliżania innych użytkowników.
  • do uzywania emulatorów głosowych
  • do nagrywania rozmów bez stosownego pozwolenia.
  • do utrudnia innym komunikacji, spamu i nadużywania "poke".
  • do reklamowania innych serwerów Teamspeak3.
  • do nadawania muzyki w pokojach do tego nie przeznaczonych.
  • do nicków rasistowskich, obraźliwych, niezgodnych z polskim prawem, wulgarnych.

IV. Kanały oraz sub-kanały

Darmowy kanał może nabyć każdy.
Kanały należy aktualizować o datę w topicu.
7 dniowe spóźnienie daty aktualizacji wiąże się z usunięciem kanału.
Kanały które posiadają informacje w topicu o zwolnieniu z aktualizacji daty, aktualizować jej nie muszą.
Kanały należy zaktualizować o nową informacje dotyczącą właściciela/li kanału.
Każdemu kanałowi przypadają dwa sub kanały standardowo.
Można także ubiegać się o zwiększenie liczby Sub-kanałów.

V. System kar

Za nieprzestrzeganie regulaminu są nakładane kary.
Najniższą karą jest upomnienie lub "kick" z serwera.
Wyższą karą jest ban czasowy np. ban na parę godzin lub 5 dni.
Najwyższą z przewidzianych kar jest ban permanentny (na zawsze).
Z karą może też się wiązać usunięcie kanału lub odebranie rangi.
W wypadku kary również przysługuje możliwość odwołania się od bana.
Od kary można się odwołać do max 2-óch tygodni.
Odwołania dostarczone po 2-óch tygodniach nie będą rozpatrywane.

VI. Inne

Zabrania się wszelakich ataków typu DDOS zgodnie z art. kodeksu karnego 268, 268a, 269, 269a, 287 pod karą pozbawienia wolności do lat 5-ciu.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez ówczesnego powiadamiania użytkowników.
Jeśli nie rozumiesz któregoś z podpunktów regulaminu – skontaktuj się z administracją.
Wszelkie błędy i niedociągnięcia związane z funkcjonowaniem serwera należy natychmiast zgłaszać administracji.